பூக்கள்..!

காதல் கவிதை..!

மௌன பூகம்பம்..!

பிறந்தநாள் வாழ்த்து கவிதை

பிரம்மனுக்கு..!

விடுமுறை..!

காதலர் தின கவிதை

அறிவுரை தான்..!!

ஊடல் + கூடல் = காதல்!!!

பெருமையை சேருங்கள்..

உல்லாச பறவைகள்...!!

மனமாற வாழ்த்துகிறோம்..!!

பூக்கள் போடுங்கள்..!!

மேகம் வாழ்த்தும்..

அன்பு எனும்..!

வாழ்க நல்ல மணமுடன்...!!!

காலமெல்லாம்..

வந்து வாழ்த்தட்டும்..

எழில்மிகும் சோலையாய்...

நிலவுக்கே..!

மலர்மாலையாய்..

வாழ்த்துக்களை சுமந்து..

ஊர் போற்ற வாழ..

புன்னகை பூக்களாக..!

புதுமை பூக்களாய்..

வாழ்த்தட்டும்..

நீ மட்டும்..

ஐயோ !!

ஒவ்வொரு பிறந்தநாளிலும்

பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள்

அதிசய நாள்..!

பாதம்..!

தாகம்..!

வண்ணத்து பூச்சி..!

நீதிபதி..!

கவிதை ..!

கிடைக்கவே இல்லை..!

நனைத்து விட்டதே..!

கட்டி போடாதே..!

புன்னகை..!

சுகம்..!

நட்புக்காக..!

கதை..!

 
Minima 4 coloum Blogger Template by Beloon-Online.
Simplicity Edited by Ipiet's Template